Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haga 1509 15,8% 29,2% 23,9% 31,0% 6,2% 51,3% 48,7% 0,1% 1,7%
Summa 1509 15,8% 29,2% 23,9% 31,0% 6,2% 51,3% 48,7% 0,1% 1,7%

http://www.val.se