Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östmark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östmark 930 16,1% 23,1% 26,9% 33,9% 6,3% 51,5% 48,5% 1,5% 1,7%
Summa 930 16,1% 23,1% 26,9% 33,9% 6,3% 51,5% 48,5% 1,5% 1,7%

http://www.val.se