Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vitsand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vitsand 700 12,0% 24,6% 24,3% 39,1% 5,3% 55,6% 44,4% 1,9% 2,1%
Summa 700 12,0% 24,6% 24,3% 39,1% 5,3% 55,6% 44,4% 1,9% 2,1%

http://www.val.se