Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torsby Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torsby Södra 1303 15,0% 25,2% 20,6% 39,1% 6,3% 45,7% 54,3% 0,1% 1,5%
Summa 1303 15,0% 25,2% 20,6% 39,1% 6,3% 45,7% 54,3% 0,1% 1,5%

http://www.val.se