Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Koppom

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Koppom 1151 14,8% 23,0% 28,9% 33,3% 6,1% 50,8% 49,2% 1,3% 1,8%
Summa 1151 14,8% 23,0% 28,9% 33,3% 6,1% 50,8% 49,2% 1,3% 1,8%

http://www.val.se