Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Charlottenbergs omland

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs omland 1369 17,5% 31,7% 26,2% 24,5% 9,1% 54,1% 45,9% 0,6% 3,1%
Summa 1369 17,5% 31,7% 26,2% 24,5% 9,1% 54,1% 45,9% 0,6% 3,1%

http://www.val.se