Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Charlottenbergs tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Charlottenbergs tätort 1032 18,6% 25,2% 22,2% 34,0% 7,6% 47,9% 52,1% 0,9% 7,1%
Summa 1032 18,6% 25,2% 22,2% 34,0% 7,6% 47,9% 52,1% 0,9% 7,1%

http://www.val.se