Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sannerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sannerud 1792 18,7% 28,1% 20,4% 32,8% 8,8% 48,6% 51,4% 0,2% 1,3%
Summa 1792 18,7% 28,1% 20,4% 32,8% 8,8% 48,6% 51,4% 0,2% 1,3%

http://www.val.se