Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dalliden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalliden 1723 16,7% 27,0% 21,9% 34,4% 7,2% 48,5% 51,5% 0,2% 1,7%
Summa 1723 16,7% 27,0% 21,9% 34,4% 7,2% 48,5% 51,5% 0,2% 1,7%

http://www.val.se