Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åsarp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åsarp 952 12,9% 30,4% 27,1% 29,6% 7,2% 51,7% 48,3% 0,2% 0,6%
Summa 952 12,9% 30,4% 27,1% 29,6% 7,2% 51,7% 48,3% 0,2% 0,6%

http://www.val.se