Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra Bestorp-Nedre Mösseberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra Bestorp-Nedre Mösseberg 1788 21,0% 31,6% 22,8% 24,6% 9,8% 47,5% 52,5% 0,2% 1,0%
Summa 1788 21,0% 31,6% 22,8% 24,6% 9,8% 47,5% 52,5% 0,2% 1,0%

http://www.val.se