Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kyrkerör

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkerör 1820 26,2% 23,7% 20,7% 29,4% 10,5% 45,7% 54,3% 0,2% 1,5%
Summa 1820 26,2% 23,7% 20,7% 29,4% 10,5% 45,7% 54,3% 0,2% 1,5%

http://www.val.se