Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fredriksdal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fredriksdal 1382 30,8% 24,0% 19,1% 26,1% 9,3% 51,0% 49,0% 0,1% 0,9%
Summa 1382 30,8% 24,0% 19,1% 26,1% 9,3% 51,0% 49,0% 0,1% 0,9%

http://www.val.se