Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lyrestad-Sjötorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lyrestad-Sjötorp 1249 14,2% 24,6% 27,0% 34,3% 5,9% 53,6% 46,4% 1,1% 1,9%
Summa 1249 14,2% 24,6% 27,0% 34,3% 5,9% 53,6% 46,4% 1,1% 1,9%

http://www.val.se