Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hassle-Torsö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hassle-Torsö 1442 14,1% 25,5% 30,7% 29,8% 5,3% 52,6% 47,4% 0,2% 1,3%
Summa 1442 14,1% 25,5% 30,7% 29,8% 5,3% 52,6% 47,4% 0,2% 1,3%

http://www.val.se