Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lugnås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lugnås 1248 16,8% 29,8% 28,1% 25,2% 8,3% 53,6% 46,4% 0,6% 0,9%
Summa 1248 16,8% 29,8% 28,1% 25,2% 8,3% 53,6% 46,4% 0,6% 0,9%

http://www.val.se