Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ladukärr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ladukärr 1292 15,7% 30,0% 18,8% 35,5% 7,7% 48,3% 51,7% 0,5% 1,1%
Summa 1292 15,7% 30,0% 18,8% 35,5% 7,7% 48,3% 51,7% 0,5% 1,1%

http://www.val.se