Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hössna/Liared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hössna/Liared 1063 17,0% 32,7% 23,5% 26,7% 6,9% 52,3% 47,7% 0,8% 1,2%
Summa 1063 17,0% 32,7% 23,5% 26,7% 6,9% 52,3% 47,7% 0,8% 1,2%

http://www.val.se