Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ulricehamn 6 Solrosen inkl Marbäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ulricehamn 6 Solrosen inkl Marbäck 1706 16,9% 32,3% 24,3% 26,4% 7,8% 50,6% 49,4% 0,6% 1,2%
Summa 1706 16,9% 32,3% 24,3% 26,4% 7,8% 50,6% 49,4% 0,6% 1,2%

http://www.val.se