Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Aplared

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aplared 748 15,1% 32,9% 26,3% 25,7% 7,8% 51,5% 48,5% 0,4% 1,2%
Summa 748 15,1% 32,9% 26,3% 25,7% 7,8% 51,5% 48,5% 0,4% 1,2%

http://www.val.se