Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Målsryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Målsryd 870 14,9% 35,6% 28,0% 21,4% 8,5% 49,3% 50,7% 0,7% 1,6%
Summa 870 14,9% 35,6% 28,0% 21,4% 8,5% 49,3% 50,7% 0,7% 1,6%

http://www.val.se