Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Dalsjöfors 1 Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Dalsjöfors 1 Västra 778 14,8% 39,3% 27,0% 18,9% 7,1% 52,3% 47,7% 0,5% 0,6%
Summa 778 14,8% 39,3% 27,0% 18,9% 7,1% 52,3% 47,7% 0,5% 0,6%

http://www.val.se