Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brämhult-Svensgärde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brämhult-Svensgärde 1112 14,3% 35,3% 23,7% 26,7% 7,6% 48,9% 51,1% 0,5% 2,4%
Summa 1112 14,3% 35,3% 23,7% 26,7% 7,6% 48,9% 51,1% 0,5% 2,4%

http://www.val.se