Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Borås 58 Nedre Byttorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Borås 58 Nedre Byttorp 619 28,1% 28,1% 22,0% 21,8% 12,4% 47,2% 52,8% 0,3% 1,1%
Summa 619 28,1% 28,1% 22,0% 21,8% 12,4% 47,2% 52,8% 0,3% 1,1%

http://www.val.se