Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sollebrunn 25

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sollebrunn 25 1016 16,8% 26,9% 20,7% 35,6% 9,0% 46,4% 53,6% 0,3% 1,1%
Summa 1016 16,8% 26,9% 20,7% 35,6% 9,0% 46,4% 53,6% 0,3% 1,1%

http://www.val.se