Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nolby Ö/Rödene 13

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nolby Ö/Rödene 13 1126 16,0% 28,8% 24,2% 31,0% 8,5% 47,9% 52,1%   0,9%
Summa 1126 16,0% 28,8% 24,2% 31,0% 8,5% 47,9% 52,1% 0,9%

http://www.val.se