Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 24 Lextorp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
24 Lextorp S 1598 21,5% 32,4% 28,8% 17,3% 11,0% 50,0% 50,0% 0,5% 3,3%
Summa 1598 21,5% 32,4% 28,8% 17,3% 11,0% 50,0% 50,0% 0,5% 3,3%

http://www.val.se