Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 30 Upphärad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
30 Upphärad 902 16,2% 31,8% 30,4% 21,6% 8,9% 51,0% 49,0% 0,1% 0,6%
Summa 902 16,2% 31,8% 30,4% 21,6% 8,9% 51,0% 49,0% 0,1% 0,6%

http://www.val.se