Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 29 Velanda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
29 Velanda 1061 15,9% 34,4% 29,3% 20,4% 6,9% 52,5% 47,5% 0,9% 1,5%
Summa 1061 15,9% 34,4% 29,3% 20,4% 6,9% 52,5% 47,5% 0,9% 1,5%

http://www.val.se