Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 26 Norra Björke

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
26 Norra Björke 397 13,9% 31,7% 28,0% 26,4% 9,1% 51,9% 48,1% 0,3% 0,3%
Summa 397 13,9% 31,7% 28,0% 26,4% 9,1% 51,9% 48,1% 0,3% 0,3%

http://www.val.se