Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - 25 Skogshöjden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
25 Skogshöjden 1600 19,6% 44,9% 22,9% 12,5% 9,9% 49,4% 50,6% 0,6% 2,2%
Summa 1600 19,6% 44,9% 22,9% 12,5% 9,9% 49,4% 50,6% 0,6% 2,2%

http://www.val.se