Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 21

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 21 652 17,3% 31,9% 25,3% 25,5% 6,7% 52,9% 47,1% 0,3% 1,7%
Summa 652 17,3% 31,9% 25,3% 25,5% 6,7% 52,9% 47,1% 0,3% 1,7%

http://www.val.se