Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 17

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 17 343 16,6% 28,6% 28,0% 26,8% 7,0% 52,8% 47,2%   0,3%
Summa 343 16,6% 28,6% 28,0% 26,8% 7,0% 52,8% 47,2% 0,3%

http://www.val.se