Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vänersborg 15

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 15 569 13,0% 30,2% 31,1% 25,7% 6,5% 52,4% 47,6% 0,5% 0,9%
Summa 569 13,0% 30,2% 31,1% 25,7% 6,5% 52,4% 47,6% 0,5% 0,9%

http://www.val.se