Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Strömstad södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Strömstad södra 1354 21,1% 33,0% 20,5% 25,4% 7,9% 48,9% 51,1% 0,4% 3,1%
Summa 1354 21,1% 33,0% 20,5% 25,4% 7,9% 48,9% 51,1% 0,4% 3,1%

http://www.val.se