Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum nord

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum nord 1837 17,4% 27,4% 21,4% 33,8% 6,5% 46,4% 53,6% 0,5% 5,0%
Summa 1837 17,4% 27,4% 21,4% 33,8% 6,5% 46,4% 53,6% 0,5% 5,0%

http://www.val.se