Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bäve-Kurveröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve-Kurveröd 1051 19,0% 39,0% 28,7% 13,2% 9,5% 47,1% 52,9% 0,6% 0,7%
Summa 1051 19,0% 39,0% 28,7% 13,2% 9,5% 47,1% 52,9% 0,6% 0,7%

http://www.val.se