Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högås-Sundsandvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högås-Sundsandvik 1215 13,8% 33,3% 26,7% 26,1% 6,3% 50,7% 49,3% 0,2% 1,1%
Summa 1215 13,8% 33,3% 26,7% 26,1% 6,3% 50,7% 49,3% 0,2% 1,1%

http://www.val.se