Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uddevalla centrum väst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla centrum väst 1489 28,5% 23,4% 19,1% 28,9% 8,9% 47,7% 52,3% 0,1% 1,8%
Summa 1489 28,5% 23,4% 19,1% 28,9% 8,9% 47,7% 52,3% 0,1% 1,8%

http://www.val.se