Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Uddevalla söder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla söder 1265 21,7% 17,0% 17,3% 44,0% 6,6% 43,8% 56,2% 0,1% 0,9%
Summa 1265 21,7% 17,0% 17,3% 44,0% 6,6% 43,8% 56,2% 0,1% 0,9%

http://www.val.se