Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lysekil Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lysekil Centrum 1292 19,2% 23,5% 22,9% 34,4% 8,0% 47,0% 53,0% 0,4% 1,9%
Summa 1292 19,2% 23,5% 22,9% 34,4% 8,0% 47,0% 53,0% 0,4% 1,9%

http://www.val.se