Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Solberga-Rörtången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Solberga-Rörtången 1133 14,2% 37,8% 26,2% 21,8% 7,2% 52,1% 47,9% 0,4% 1,3%
Summa 1133 14,2% 37,8% 26,2% 21,8% 7,2% 52,1% 47,9% 0,4% 1,3%

http://www.val.se