Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hålta-Lökeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hålta-Lökeberg 889 17,7% 32,4% 28,9% 21,0% 8,3% 52,4% 47,6% 0,6% 1,1%
Summa 889 17,7% 32,4% 28,9% 21,0% 8,3% 52,4% 47,6% 0,6% 1,1%

http://www.val.se