Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby-Skårby-Arnebo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby-Skårby-Arnebo 986 17,3% 37,6% 26,1% 19,0% 8,4% 52,0% 48,0% 0,4% 0,6%
Summa 986 17,3% 37,6% 26,1% 19,0% 8,4% 52,0% 48,0% 0,4% 0,6%

http://www.val.se