Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tjuvkil-Instön-Tofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tjuvkil-Instön-Tofta 1269 14,5% 31,2% 29,3% 25,0% 7,4% 53,2% 46,8% 0,6% 1,7%
Summa 1269 14,5% 31,2% 29,3% 25,0% 7,4% 53,2% 46,8% 0,6% 1,7%

http://www.val.se