Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ulvegärde-Solbräcke-Olseröd 1440 21,2% 41,7% 22,2% 14,9% 10,2% 47,8% 52,2% 0,1% 1,4%
Summa 1440 21,2% 41,7% 22,2% 14,9% 10,2% 47,8% 52,2% 0,1% 1,4%

http://www.val.se