Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sadelmakaren-Reparatören

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sadelmakaren-Reparatören 1051 14,4% 14,2% 17,7% 53,8% 4,4% 41,6% 58,4% 0,4% 1,4%
Summa 1051 14,4% 14,2% 17,7% 53,8% 4,4% 41,6% 58,4% 0,4% 1,4%

http://www.val.se