Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Glasberget Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Glasberget Södra 964 16,8% 40,5% 22,6% 20,1% 7,8% 49,4% 50,6% 0,6% 1,3%
Summa 964 16,8% 40,5% 22,6% 20,1% 7,8% 49,4% 50,6% 0,6% 1,3%

http://www.val.se