Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hallen Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hallen Norra 998 12,7% 33,9% 23,7% 29,7% 6,7% 51,9% 48,1% 0,9% 2,7%
Summa 998 12,7% 33,9% 23,7% 29,7% 6,7% 51,9% 48,1% 0,9% 2,7%

http://www.val.se