Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Toltorp Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Toltorp Norra 1102 18,5% 31,5% 31,5% 18,5% 10,2% 50,5% 49,5% 0,6% 2,7%
Summa 1102 18,5% 31,5% 31,5% 18,5% 10,2% 50,5% 49,5% 0,6% 2,7%

http://www.val.se